Important dates

-

-

-

More... »

Search
Advanced search
IV. Latinskoamerický večer na VŠE

Centrum latinskoamerických studií (CLAS) Vysoké školy ekonomické v Praze spolu s velvyslanectvími Argentiny, Chile, Kuby, Mexika, Peru a Venezuely v Praze, pořádá 20. října 2016 IV. ročník Latinskoamerického večera na VŠE. Akce si klade za cíl přiblížit studentům a široké veřejnosti latinskoamerickou kulturu a její tradice, ekonomický potenciál jednotlivých zemí a tradiční kuchyni.

IV. Latinskoamerický večer na VŠE proběhne ve čtvrtek 20. října od 18:00 hodin. Akce se bude konat ve Vencovského aule, největší posluchárně Vysoké školy ekonomické v Praze. Jejím cílem je představit účastnické země Latinské Ameriky a posílit obraz těchto zemí v České republice. Zaměří se nejen na ekonomické aspekty a potenciál těchto zemí, ale nabídne také ukázky latinskoamerického umění a tradiční kuchyně.

Velvyslanci Latinské Ameriky zemí účastníky seznámí se současnou situací a ekonomickým potenciálem své země, následovat vždy bude kulturní vystoupení spjaté s danou zemí. Můžete se těšit na hříšné argentinské tango, tradiční mexické folklórní tance v podání skupiny Dvorana, Mariachis, peruánskou marineru, afro-venezuelskou show, ukázku karnevalu v podání finalistky MISS EXPAT 2011 Zulay Fonsecy, originál kubánské salsy v pravém kubánském stylu v podání potomka velikána kubánské a celosvětové hudby a držitele Grammy, Francisca Repilada, na minikurs salsy a mnoho dalšího.

Po skončení hlavního programu budou moci účastníci ochutnat tradiční speciality latinskoamerické kuchyně a typické nápoje jednotlivých zemí. Od 16:00 hodin i po skončení programu budou v předsálí Vencovského auly připraveny stánky, kde bude možné získat informace o účastnických zemích.

Těšíme se na Vás!

Vstup na akci je volný.

CENTRUM LATISNKO-AMERICKÝCH STUDIÍ

Plakat

The Center for Latin American Studies (CLAS) of the University of Economics, Prague, along with the Argentinian, Chilean, Cuban, Mexican, Peruvian and Venezuelan embassies in Prague, is organizing the IV. Latin American night at the University of Economics, Prague. The event is going to take place on the 20th October 2016. Its purpose is to present Latin American culture and traditions, the economic potential of individual countries and traditional cuisine to students and the general public.

The IV. Latin American Night at the University will be held on Thursday, October 20 from 18:00. The event will be held in the auditorium Vencovského, at the University of Economics. Its aim is to introduce the participating countries of Latin America and strengthen the image of these countries in the Czech Republic. It is going to focus not only on the economic aspects and potential of these countries, but will also reveal some Latin American art and traditional cuisine.

The Ambassadors of the Latin American countries will introduce the participants to the current situation and the economic potential of their countries, followed by cultural performances associated with their country. You can look forward to the sinful Argentine tango, traditional Mexican folk dances performed by Dvorana, Mariachis, Peruvian Marinera, Afro-Venezuelan show, a carnival demonstration by MISS EXPAT 2011 finalist Zulay Fonseca, an original Cuban salsa, as well as world music genius and Grammy winner, Francisco Repilado, with a mini lesson of salsa and much more.

After the main program, the participants can taste traditional Latin American cuisine and some typical drinks. Visitors can get further information about the participating countries at the information stands that are going to be situated in the foyer of the auditorium Vencovského from 16:00.

We look forward to your participation!

Entry to the event is free.